Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική Απορρήτου Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες
Πολιτική Ορθής Χρήσης Πολιτική απορρήτου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Εισαγωγή

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας μας, αλλά και για τα δικαιώματα σας και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας.


Πλήρης πολιτική

Στo GoLearn αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ/679/2016 και τον νόμο 4624/2019, όπως ισχύει κάθε φορά.

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

To Golearn.gr ενδέχεται να επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα

στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

στοιχεία πληρωμών: στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας

κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

To Golearn.gr συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα:

απευθείας από εσάς:

από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που κάνετε στα επιμορφωτικά μας προγράμματα

από την καταχώριση των στοιχείων σας κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας στην Αθήνα, οδός  Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα

από την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και κληρώσεις που πραγματοποιούμε

Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω τιθέμενων σκοπών και μόνο:

για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας.

για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας. To Golearn.gr ενημερώνει τους  τους επισκέπτες που έχουν δώσει την σχετική συναίνεση αναφορικά με τη διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δρωμένων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας και για άλλες διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών

για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία.

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Αναβαθμίζουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού μας. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου ή εκ δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

Δεν φέρουμε ευθύνη σε σχέση με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων.

Δικαιώματα

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε: Μπορείτε:

να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς

να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

να ζητήσετε διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας

να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία

να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση complaints@dpa.gr.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@golearn.gr, ή να μας αποστέλλετε τα αιτήματά σας ταχυδρομικώς στην διεύθυνση .

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Οι Όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Μεταξύ του ιστοτόπου www.golearn.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Ιστότοπος» και αφετέρου κάθε χρήστη του ιστοτόπου www.golearn.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Χρήστης» συμφωνήθηκαν τα εξής:

Προοίμιο

Ο Ιστότοπος golearn.gr παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης ενημέρωσης για σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιεί ή φιλοξενεί.
 
Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο Ιστότοπος golearn.gr, με τον όρο αυτό νοείται και κάθε άλλος παρόμοιος ιστότοπος που οδηγεί στο ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τον ιστότοπο golearn.gr.
 
1. Η σχέση του χρήστη με τον Ιστότοπο
 
1.1 Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει εγγραφή στη λίστα μελών του Ιστοτόπου, έχοντας αποδεχθεί προηγουμένως τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η χρήση των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου.
 
1.2 Ο Ιστότοπος είναι απλά πάροχος ενημέρωσης και διαφήμισης για τα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρει το GOLEARN ΚΕΔΙΒΙΜ 2 . Διευκολύνει τον επισκέπτη ώστε να αναζητήσει τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα και να κάνει εγγραφή. 
 
1.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν ΄όλους τους απλούς επισκέπτες του Ιστοτόπου, που δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Ιστοτόπου, με εξαίρεση εκείνους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα μέλη του Ιστοτόπου.
 
2. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
 
2.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε χωρίς επιφύλαξη τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
2.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:
 
(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τον Ιστότοπο στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή
 
(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες (de facto αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης). Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος θα θεωρήσει εφεξής τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

(Γ) Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στην φόρμα εγγραφής.
 
2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης εάν είστε ανήλικοι ή πρόσωπα περιορισμένης δικαστικής συμπαράστασης.
 
2.4 Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης για το αρχείο σας.
 
3. Γλώσσα των Όρων
 
3.1 Όπου σας παρέχεται από τον Ιστότοπο μετάφραση της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τον Ιστότοπο.
 
3.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύουν οι όροι της ελληνικής έκδοσης.
 
4. Παροχή των Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο
 
4.1 Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των χρηστών και στην διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αν και ο Ιστότοπος έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι αληθή και ακριβή, δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων, ούτε και για ενέργειες μελών-χρηστών του.
 
4.2 Ο Ιστότοπος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω τρίτων, συνεργαζόμενων με αυτόν εταιρειών και συνεργατών. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω θα παρέχουν τις Υπηρεσίες για λογαριασμό του Ιστοτόπου.
 
4.3 Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.
 
4.4 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Ιστότοπος δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς οποιοδήποτε χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς αυτόν. Ο χρήστης δικαιούται να σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και δεν υποχρεούται να ενημερώσει συγκεκριμένα τον Ιστότοπο όταν σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών.
 
4.5 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι αν ο Ιστότοπος ακυρώσει την πρόσβαση στο λογαριασμό ενός χρήστη, ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού του ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό του.
 
4.6 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι μολονότι ο Ιστότοπος μπορεί επί του παρόντος να μην έχει θέσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να λαμβάνετε ή να αποστέλλετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την περιεκτικότητα του αποθηκευτικού χώρου για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, τέτοια ως άνω προκαθορισμένα ανώτατα όρια μπορούν να τεθούν μονομερώς από τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ιστοτόπου.
 
5. Χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες
 
5.1 Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.
 
5.2 Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιτρεπόμενους από το νόμο.
 
5.3 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Χρήστης δεν μπορεί να εισέρχεται, αλλά ούτε και να αποπειράται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει ο Ιστότοπος, εκτός αν αυτό έχει ειδικά επιτραπεί σε συγκεκριμένο χρήστη βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τον Ιστότοπο.
 
5.4 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστες και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 
5.5 Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι δεν θα αναπαραγάγουν, ανατυπώσουν, αντιγράψουν, πουλήσουν, εμπορευθούν ή μεταπωλήσουν τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό.
 
5.6 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (και ότι ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και για τις συνέπειες οποιασδήποτε τέτοιας αθέτησης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος ή τρίτος.
 
6. Οι κωδικοί πρόσβασης και η ασφάλεια λογαριασμού
 
6.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.
 
6.2 Αντιστοίχως, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.
 
6.3 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του, συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση info@golearn.gr
 
7. Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων
 
7.1 Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Ιστοτόπου, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από τον Ιστότοπο ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
7.2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του golearn.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του golearn.gr υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.
 
7.3 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου του Ιστοτόπου.

7.4 Ο χρήστης αποδέχεται πως το golearn.gr και ο εταιρικός φορέας στον οποίο υπάγεται, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για να προβάλλει αντίστοιχου περιεχομένου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, δρώμενα και μόνο!

7.5. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή μέσω συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing των Διοργανωτών.

 7.6 Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση της ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δέκα (5) ετών. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται  εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.

8. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών
 
8.1 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλοι ήχοι, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο και όχι του Ιστότοπου. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.
 
8.2 Το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί ειδικά από τον δικαιούχο με ξεχωριστή συμφωνία.
 
8.3 Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση, να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Για ορισμένες από τις Υπηρεσίες, ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία για το φιλτράρισμα περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους και τους σκοπούς του παρόντος Ιστοτόπου.
 
8.4 Ο Χρήστης κατανοεί ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των διαχειριστών του Ιστότοπου.
 
8.5 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη (και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί του ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί, μεταδίδει ή προβάλει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών του, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος. Στην περίπτωση όμως που καταγνωσθεί στον Ιστότοπο ή τους διαχειριστές του αστική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που κάποιος Χρήστης ανήρτησε ή που προήλθε από αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος Χρήστης φέρει εγγυητική ευθύνη έναντι του Ιστότοπου και των διαχειριστών του για κάθε αποζημίωση που τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού.
 
8.6 Ο Ιστότοπος δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο.

9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
 
9.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ιστοτόπου.
 
9.2 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου.
 
9.3 Ο Ιστότοπος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς, ή τους αδειοπαρόχους σας, βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου, είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.
 
9.4 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αφαιρέσει, αποκρύψει ή μεταβάλλει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.
 
9.5 Εκτός αν του έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.
 
10. Άδεια Χρήσης από τον Ιστότοπο
 
10.1 Ο Ιστότοπος παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται από τον Ιστότοπο, ως μέρος των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται στον Χρήστη από τον Ιστότοπο (καλούμενου κατωτέρω ως το “Λογισμικό”). Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση του προνομίου των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από τον Ιστότοπο, κατά τον επιτρεπόμενο από τους Όρους τρόπο.
 
10.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή εκτός αν αυτό έχει επιτραπεί γραπτώς από τον Ιστότοπο.
 
10.3 Εκτός αν έχει γραπτώς επιτραπεί από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών), να παραχωρήσει εγγυήσεις δια εκχωρήσεως των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού, ή να μεταβιβάσει κατά άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού.
 
11. Άδεια χρήσης περιεχομένου από τον Χρήστη
 
11.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχει επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχει στον Ιστότοπο συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο ο Χρήστης υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Ιστότοπου να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες.
 
11.2 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα του Ιστοτόπου να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης, και να χρησιμοποιεί το ανωτέρω Περιεχόμενο αναφορικά προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
 
11.3 Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους Χρήστες, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει το Περιεχόμενο του Χρήστη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές του Περιεχομένου αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στον Ιστότοπο να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις.
 
11.4 Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς τον Ιστότοπο ότι έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.
 
12. Ενημερώσεις λογισμικού
 
Το Λογισμικό το οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί μπορεί αυτόματα να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) και εγκατάσταση ενημερώσεων κατά καιρούς από τον Ιστότοπο. Οι ενημερώσεις αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν, ενισχύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και ενδέχεται να έχουν τη μορφή διορθωτικών προγραμμάτων σφαλμάτων λογισμικού (bug fixes), ενισχυμένων λειτουργιών, νέων αυτοτελών λογισμικών μονάδων και εντελώς νέων εκδόσεων. Ο Χρήστης συμφωνεί να παραλαμβάνει τις ως άνω ενημερώσεις και να επιτρέπει στον Ιστότοπο να του τις παραδίδει σε αυτόν ως τμήμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν.
 
13. Τερματισμός της σχέσης του Χρήστη με τον Ιστότοπο
 
13.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους, είτε από τον Χρήστη είτε από τον Ιστότοπο όπως καθορίζεται κατωτέρω.
 
13.2 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Ιστότοπο, μπορεί να το πράξει (α) ειδοποιώντας σχετικά τον Ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή είτε (β) απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς του για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί, όπου δίνεται η επιλογή αυτή από τον Ιστότοπο. Η ειδοποίηση του Χρήστη πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστότοπου info@golearn.gr.
 
13.3 Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Χρήστη, εάν:
 
(Α) ο Χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή ενεργήσει κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύει ή δεν δύναται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή
 
(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει, λ.χ. σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη είναι ή καθίσταται παράνομη εξαιτίας της δραστηριότητας του Χρήστη, ή
 
(Γ) ο συνεργάτης, μέσω του οποίου ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς τον Χρήστη, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στον Χρήστη, ή
 
(Δ) ο Ιστότοπος έχει αποφασίσει να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες του προς Χρήστες στη χώρα, στην οποία ο Χρήστης κατοικεί ή από την οποία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ή
 
(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή.
 
14. Αποκλεισμός Εγγυήσεων
 
14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν παρέχει στον Χρήστη καμιά εγγύηση ως προς αυτές.
 
14.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι:
 
(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,
 
(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,
 
(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από τον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και
 
(Δ) ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού παρέχεται στον Χρήστη ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.
 
14.3 Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
15. Περιορισμός Ευθύνης
 
15.1 Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ιστότοπου για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του ισχύοντος δικαίου.
 
15.2 Με την επιφύλαξη της γενικής διάταξης της παραγράφου 15.1, ο Ιστότοπος, οι θυγατρικές του, οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες και οι αδειοπάροχοί του δεν ευθύνονται απέναντι στον Χρήστη για:
 
(Α) οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει υποστεί,
 
(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα:
 
i) εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από τον Χρήστη ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα στον Χρήστη και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Υπηρεσίες∙

ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί ο Ιστότοπος ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών, ή στοιχείων εντός των Υπηρεσιών∙
 
iii) της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη∙
 
iv) της αδυναμίας του Χρήστη να παράσχει προς τον Ιστότοπο ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού
 
v) της αδυναμίας του Χρήστη να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού του ασφαλή και εμπιστευτικά
 
15.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ιστότοπου προς τον Χρήστη στην παράγραφο 15.2 θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο Ιστότοπος είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.
 
16. Πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 
16.1 Είναι πολιτική του Ιστότοπου να απαντά σε ανακοινώσεις περί εικαζόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να διακόπτει τους λογαριασμούς παραβατών.
 
16.2 Σε περίπτωση που θεωρείται ότι ένα δικαίωμά σας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θίγεται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τον Ιστότοπο με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@golearn.gr

17. Διαφημίσεις
 
17.1 Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.
 
17.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.
 
17.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.
 
18. Άλλο περιεχόμενο
 
18.1 Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.
 
18.2 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
 
18.3 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
 
19. Τροποποιήσεις των Όρων
 
19.1 Ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ο Ιστότοπος θα διαθέσει νέα τροποποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.golearn.gr και οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα κοινοποιούνται στον Χρήστη από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών ή με βάση τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 20.3.
 
19.2 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις, ο Ιστότοπος θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από τον Χρήστη ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 
20. Λοιποί όροι
 
20.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από τον Χρήστη των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσει μία Υπηρεσία ή να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσει αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από τον Χρήστη των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση του Χρήστη με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.
 
20.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει στον Χρήστη ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.
 
20.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.
 
20.4 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.
 
20.5 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεις είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζονται οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.
 
20.6 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κάθε συνεργάτης του Ιστοτόπου θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα και να προσφεύγουν σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο οποίος απονέμει προνόμιο ή δικαίωμα υπέρ αυτών. Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
20.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η έννομη σχέση που συνδέει τον Χρήστη με τον Ιστότοπο βάσει αυτών, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης και ο Ιστότοπος συμφωνούν την υποβολή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή, όπως και αν αυτή ονομάζεται, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

20.8 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην GoLearn (Ιστότοπο) και σε άλλα ΜΜΕ που προωθούν διαφημίσεις για τις υπηρεσίες της Golearn μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την GoLearn για  διαφημιστικές καμπάνιες των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει. Συναινώ πως η GoLearn μπορεί να επικοινωνεί με εμένα στα στοιχεία που έχω καταθέσει στις παραπάνω διαφημιστικές καμπάνιες

20.9 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην GoLearn (Ιστότοπο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που συνεργάζεται το GoLearn και συνυλοποιεί τα επιμορφωτικά προγράμματα όπως για παράδειγμα δημόσια Πανεπιστήμια.

20.11 Εάν σε κάποια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προωθεί το GoLearn μέσω προωθητικών ενεργειών ο υποψήφιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τότε τα στοιχεία επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα που εκπροσωπεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ώστε να τον ενημερώσει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκε.

20.12 Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn παρέχει ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα για λογαριασμό της εταιρείας Valcomex LTD και αναλαμβάνει την εγγραφή ενδιαφερομένων σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

20.13 Όποιος συμπληρώσει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της GoLearn ή βρίσκονται σε ιστοσελίδες όπου το GoLearn πραγματοποιεί διαφημιστικές ενέργειες τότε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν από το GoLearn ώστε να τον ενημερώσει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκε και να εφόσον ο ενδιαφερόμενος θελήσεις να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο.

20.14 Όποιος συμπληρώσει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. τότε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί του σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχει ο υποψήφιος μέσω αυτού του ιστότοπο.

20.15. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πάνω από 2 ξεχωριστές IP για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΣΕΠ που πραγματοποιεί το golearn.gr μέσω της πλατφόρμας Moodle

20.16 Αποδέχεστε πως το golearn.gr (GOLEARN ΚΕΔΙΒΙΜ) μπορεί να διακόψει την παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης που σας παρέχει μέσω του Moodle και να σας αποκόψει το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα εάν εντοπίσει ότι υπάρχει ασυνήθιστη συμπεριφορά χρήσης της πλατφόρμας, χρήση από πολλαπλές IP

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

Άλλο περιεχόμενο

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.
Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Προωθητικές Ενέργειες

Οι επισκέπτες αποδέχονται την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους για προωθητικές - διαφημιστικές ενέργειες.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία κα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο εσείς εξακολουθείτε να αλληλεπιδράτε με την πλατφόρμα ( όσο είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσίες newsletter για προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία μας κλπ)

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων

Για τους επιτυχόντες υποψηφίους και τις επιτυχούσες υποψήφιες, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα οποία πραγματοποιούν  προγράμματα σε συνεργασία με  το GOLEARN. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή διαχείριση των νέων εκπαιδευομένων (έκδοση πτυχίων)  και την οικονομική διαχείριση τυχόν θεμάτων τους σχετικά.

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Αγγλικών

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Αγγλικών της Peoplecert, τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης αγγλικών με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σας

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC της PQR τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης  με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σας

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL της Peoplecert τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης  με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σαςΠερίληψη

Περίληψη

Εισαγωγή

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας μας, αλλά και για τα δικαιώματα σας και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας.Πλήρης πολιτική

Πλήρης πολιτική

Στo GoLearn αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ/679/2016 και τον νόμο 4624/2019, όπως ισχύει κάθε φορά.

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

To Golearn.gr ενδέχεται να επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα

στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

στοιχεία πληρωμών: στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας

κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

To Golearn.gr συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα:

απευθείας από εσάς:

από την εκδήλωση ενδιαφέροντος που κάνετε στα επιμορφωτικά μας προγράμματα

από την καταχώριση των στοιχείων σας κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας στην Αθήνα, οδός  Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα

από την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και κληρώσεις που πραγματοποιούμε

Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω τιθέμενων σκοπών και μόνο:

για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας.

για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας. To Golearn.gr ενημερώνει τους  τους επισκέπτες που έχουν δώσει την σχετική συναίνεση αναφορικά με τη διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δρωμένων εκπαιδευτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν χώρα εντός της επικράτειας και για άλλες διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών

για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία.

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Αναβαθμίζουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού μας. Κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου ή εκ δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

Δεν φέρουμε ευθύνη σε σχέση με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει η ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμων.

Δικαιώματα

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε: Μπορείτε:

να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς

να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

να ζητήσετε διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας

να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία

να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση complaints@dpa.gr.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@golearn.gr, ή να μας αποστέλλετε τα αιτήματά σας ταχυδρομικώς στην διεύθυνση .

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Οι Όροι χρήσης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Η χρήση των Υπηρεσιών μας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookie και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Μεταξύ του ιστοτόπου www.golearn.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Ιστότοπος» και αφετέρου κάθε χρήστη του ιστοτόπου www.golearn.gr, στο εξής καλουμένου «Ο Χρήστης» συμφωνήθηκαν τα εξής:

Προοίμιο

Ο Ιστότοπος golearn.gr παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης ενημέρωσης για σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιεί ή φιλοξενεί.
 
Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο Ιστότοπος golearn.gr, με τον όρο αυτό νοείται και κάθε άλλος παρόμοιος ιστότοπος που οδηγεί στο ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τον ιστότοπο golearn.gr.
 
1. Η σχέση του χρήστη με τον Ιστότοπο
 
1.1 Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει εγγραφή στη λίστα μελών του Ιστοτόπου, έχοντας αποδεχθεί προηγουμένως τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η χρήση των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) του Ιστοτόπου (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου.
 
1.2 Ο Ιστότοπος είναι απλά πάροχος ενημέρωσης και διαφήμισης για τα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρει το GOLEARN ΚΕΔΙΒΙΜ 2 . Διευκολύνει τον επισκέπτη ώστε να αναζητήσει τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα και να κάνει εγγραφή. 
 
1.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν ΄όλους τους απλούς επισκέπτες του Ιστοτόπου, που δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Ιστοτόπου, με εξαίρεση εκείνους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα μέλη του Ιστοτόπου.
 
2. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
 
2.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε χωρίς επιφύλαξη τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
2.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:
 
(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τον Ιστότοπο στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή
 
(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες (de facto αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης). Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος θα θεωρήσει εφεξής τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

(Γ) Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στην φόρμα εγγραφής.
 
2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης εάν είστε ανήλικοι ή πρόσωπα περιορισμένης δικαστικής συμπαράστασης.
 
2.4 Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης για το αρχείο σας.
 
3. Γλώσσα των Όρων
 
3.1 Όπου σας παρέχεται από τον Ιστότοπο μετάφραση της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τον Ιστότοπο.
 
3.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύουν οι όροι της ελληνικής έκδοσης.
 
4. Παροχή των Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο
 
4.1 Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των χρηστών και στην διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αν και ο Ιστότοπος έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι αληθή και ακριβή, δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων, ούτε και για ενέργειες μελών-χρηστών του.
 
4.2 Ο Ιστότοπος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω τρίτων, συνεργαζόμενων με αυτόν εταιρειών και συνεργατών. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω θα παρέχουν τις Υπηρεσίες για λογαριασμό του Ιστοτόπου.
 
4.3 Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.
 
4.4 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Ιστότοπος δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς οποιοδήποτε χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς αυτόν. Ο χρήστης δικαιούται να σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και δεν υποχρεούται να ενημερώσει συγκεκριμένα τον Ιστότοπο όταν σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών.
 
4.5 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι αν ο Ιστότοπος ακυρώσει την πρόσβαση στο λογαριασμό ενός χρήστη, ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού του ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό του.
 
4.6 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι μολονότι ο Ιστότοπος μπορεί επί του παρόντος να μην έχει θέσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να λαμβάνετε ή να αποστέλλετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την περιεκτικότητα του αποθηκευτικού χώρου για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, τέτοια ως άνω προκαθορισμένα ανώτατα όρια μπορούν να τεθούν μονομερώς από τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ιστοτόπου.
 
5. Χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες
 
5.1 Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.
 
5.2 Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιτρεπόμενους από το νόμο.
 
5.3 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Χρήστης δεν μπορεί να εισέρχεται, αλλά ούτε και να αποπειράται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει ο Ιστότοπος, εκτός αν αυτό έχει ειδικά επιτραπεί σε συγκεκριμένο χρήστη βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τον Ιστότοπο.
 
5.4 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστες και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 
5.5 Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι δεν θα αναπαραγάγουν, ανατυπώσουν, αντιγράψουν, πουλήσουν, εμπορευθούν ή μεταπωλήσουν τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό.
 
5.6 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (και ότι ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και για τις συνέπειες οποιασδήποτε τέτοιας αθέτησης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος ή τρίτος.
 
6. Οι κωδικοί πρόσβασης και η ασφάλεια λογαριασμού
 
6.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.
 
6.2 Αντιστοίχως, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.
 
6.3 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του, συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση info@golearn.gr
 
7. Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων
 
7.1 Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Ιστοτόπου, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από τον Ιστότοπο ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
7.2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του golearn.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του golearn.gr υπόκειται στο Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.
 
7.3 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου του Ιστοτόπου.

7.4 Ο χρήστης αποδέχεται πως το golearn.gr και ο εταιρικός φορέας στον οποίο υπάγεται, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του για να προβάλλει αντίστοιχου περιεχομένου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, δρώμενα και μόνο!

7.5. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή μέσω συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing των Διοργανωτών.

 7.6 Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση της ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δέκα (5) ετών. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται  εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.

8. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών
 
8.1 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλοι ήχοι, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο και όχι του Ιστότοπου. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.
 
8.2 Το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί ειδικά από τον δικαιούχο με ξεχωριστή συμφωνία.
 
8.3 Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση, να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Για ορισμένες από τις Υπηρεσίες, ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία για το φιλτράρισμα περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους και τους σκοπούς του παρόντος Ιστοτόπου.
 
8.4 Ο Χρήστης κατανοεί ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των διαχειριστών του Ιστότοπου.
 
8.5 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη (και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί του ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί, μεταδίδει ή προβάλει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών του, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος. Στην περίπτωση όμως που καταγνωσθεί στον Ιστότοπο ή τους διαχειριστές του αστική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που κάποιος Χρήστης ανήρτησε ή που προήλθε από αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος Χρήστης φέρει εγγυητική ευθύνη έναντι του Ιστότοπου και των διαχειριστών του για κάθε αποζημίωση που τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού.
 
8.6 Ο Ιστότοπος δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο.

9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
 
9.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ιστοτόπου.
 
9.2 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου.
 
9.3 Ο Ιστότοπος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς, ή τους αδειοπαρόχους σας, βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου, είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.
 
9.4 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αφαιρέσει, αποκρύψει ή μεταβάλλει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.
 
9.5 Εκτός αν του έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείτε κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.
 
10. Άδεια Χρήσης από τον Ιστότοπο
 
10.1 Ο Ιστότοπος παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται από τον Ιστότοπο, ως μέρος των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται στον Χρήστη από τον Ιστότοπο (καλούμενου κατωτέρω ως το “Λογισμικό”). Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση του προνομίου των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από τον Ιστότοπο, κατά τον επιτρεπόμενο από τους Όρους τρόπο.
 
10.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή εκτός αν αυτό έχει επιτραπεί γραπτώς από τον Ιστότοπο.
 
10.3 Εκτός αν έχει γραπτώς επιτραπεί από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών), να παραχωρήσει εγγυήσεις δια εκχωρήσεως των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού, ή να μεταβιβάσει κατά άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού.
 
11. Άδεια χρήσης περιεχομένου από τον Χρήστη
 
11.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχει επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχει στον Ιστότοπο συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο ο Χρήστης υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Ιστότοπου να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες.
 
11.2 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα του Ιστοτόπου να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης, και να χρησιμοποιεί το ανωτέρω Περιεχόμενο αναφορικά προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
 
11.3 Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους Χρήστες, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει το Περιεχόμενο του Χρήστη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές του Περιεχομένου αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στον Ιστότοπο να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις.
 
11.4 Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς τον Ιστότοπο ότι έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.
 
12. Ενημερώσεις λογισμικού
 
Το Λογισμικό το οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί μπορεί αυτόματα να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) και εγκατάσταση ενημερώσεων κατά καιρούς από τον Ιστότοπο. Οι ενημερώσεις αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν, ενισχύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και ενδέχεται να έχουν τη μορφή διορθωτικών προγραμμάτων σφαλμάτων λογισμικού (bug fixes), ενισχυμένων λειτουργιών, νέων αυτοτελών λογισμικών μονάδων και εντελώς νέων εκδόσεων. Ο Χρήστης συμφωνεί να παραλαμβάνει τις ως άνω ενημερώσεις και να επιτρέπει στον Ιστότοπο να του τις παραδίδει σε αυτόν ως τμήμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν.
 
13. Τερματισμός της σχέσης του Χρήστη με τον Ιστότοπο
 
13.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους, είτε από τον Χρήστη είτε από τον Ιστότοπο όπως καθορίζεται κατωτέρω.
 
13.2 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Ιστότοπο, μπορεί να το πράξει (α) ειδοποιώντας σχετικά τον Ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή είτε (β) απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς του για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί, όπου δίνεται η επιλογή αυτή από τον Ιστότοπο. Η ειδοποίηση του Χρήστη πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστότοπου info@golearn.gr.
 
13.3 Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Χρήστη, εάν:
 
(Α) ο Χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή ενεργήσει κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύει ή δεν δύναται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή
 
(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει, λ.χ. σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη είναι ή καθίσταται παράνομη εξαιτίας της δραστηριότητας του Χρήστη, ή
 
(Γ) ο συνεργάτης, μέσω του οποίου ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς τον Χρήστη, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στον Χρήστη, ή
 
(Δ) ο Ιστότοπος έχει αποφασίσει να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες του προς Χρήστες στη χώρα, στην οποία ο Χρήστης κατοικεί ή από την οποία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ή
 
(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή.
 
14. Αποκλεισμός Εγγυήσεων
 
14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν παρέχει στον Χρήστη καμιά εγγύηση ως προς αυτές.
 
14.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι:
 
(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,
 
(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,
 
(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από τον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και
 
(Δ) ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού παρέχεται στον Χρήστη ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.
 
14.3 Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
15. Περιορισμός Ευθύνης
 
15.1 Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ιστότοπου για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του ισχύοντος δικαίου.
 
15.2 Με την επιφύλαξη της γενικής διάταξης της παραγράφου 15.1, ο Ιστότοπος, οι θυγατρικές του, οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες και οι αδειοπάροχοί του δεν ευθύνονται απέναντι στον Χρήστη για:
 
(Α) οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει υποστεί,
 
(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα:
 
i) εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από τον Χρήστη ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα στον Χρήστη και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Υπηρεσίες∙

ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί ο Ιστότοπος ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών, ή στοιχείων εντός των Υπηρεσιών∙
 
iii) της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη∙
 
iv) της αδυναμίας του Χρήστη να παράσχει προς τον Ιστότοπο ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού
 
v) της αδυναμίας του Χρήστη να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού του ασφαλή και εμπιστευτικά
 
15.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ιστότοπου προς τον Χρήστη στην παράγραφο 15.2 θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο Ιστότοπος είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.
 
16. Πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 
16.1 Είναι πολιτική του Ιστότοπου να απαντά σε ανακοινώσεις περί εικαζόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να διακόπτει τους λογαριασμούς παραβατών.
 
16.2 Σε περίπτωση που θεωρείται ότι ένα δικαίωμά σας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θίγεται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τον Ιστότοπο με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@golearn.gr

17. Διαφημίσεις
 
17.1 Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.
 
17.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.
 
17.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.
 
18. Άλλο περιεχόμενο
 
18.1 Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.
 
18.2 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
 
18.3 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.
 
19. Τροποποιήσεις των Όρων
 
19.1 Ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του. Όταν συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ο Ιστότοπος θα διαθέσει νέα τροποποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.golearn.gr και οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα κοινοποιούνται στον Χρήστη από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών ή με βάση τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 20.3.
 
19.2 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις, ο Ιστότοπος θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από τον Χρήστη ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 
20. Λοιποί όροι
 
20.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από τον Χρήστη των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσει μία Υπηρεσία ή να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσει αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από τον Χρήστη των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεις δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση του Χρήστη με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.
 
20.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει στον Χρήστη ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.
 
20.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.
 
20.4 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.
 
20.5 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεις είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζονται οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.
 
20.6 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κάθε συνεργάτης του Ιστοτόπου θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα και να προσφεύγουν σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο οποίος απονέμει προνόμιο ή δικαίωμα υπέρ αυτών. Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 
20.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η έννομη σχέση που συνδέει τον Χρήστη με τον Ιστότοπο βάσει αυτών, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης και ο Ιστότοπος συμφωνούν την υποβολή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή, όπως και αν αυτή ονομάζεται, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

20.8 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην GoLearn (Ιστότοπο) και σε άλλα ΜΜΕ που προωθούν διαφημίσεις για τις υπηρεσίες της Golearn μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την GoLearn για  διαφημιστικές καμπάνιες των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει. Συναινώ πως η GoLearn μπορεί να επικοινωνεί με εμένα στα στοιχεία που έχω καταθέσει στις παραπάνω διαφημιστικές καμπάνιες

20.9 Συναινώ πως τα στοιχεία που έχω δώσει ως χρήστης μέσω διαφημιστικών διαδικασιών στην GoLearn (Ιστότοπο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που συνεργάζεται το GoLearn και συνυλοποιεί τα επιμορφωτικά προγράμματα όπως για παράδειγμα δημόσια Πανεπιστήμια.

20.11 Εάν σε κάποια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προωθεί το GoLearn μέσω προωθητικών ενεργειών ο υποψήφιος εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τότε τα στοιχεία επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα που εκπροσωπεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ώστε να τον ενημερώσει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκε.

20.12 Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός GoLearn παρέχει ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα για λογαριασμό της εταιρείας Valcomex LTD και αναλαμβάνει την εγγραφή ενδιαφερομένων σε προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

20.13 Όποιος συμπληρώσει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της GoLearn ή βρίσκονται σε ιστοσελίδες όπου το GoLearn πραγματοποιεί διαφημιστικές ενέργειες τότε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν από το GoLearn ώστε να τον ενημερώσει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρθηκε και να εφόσον ο ενδιαφερόμενος θελήσεις να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο.

20.14 Όποιος συμπληρώσει φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. τότε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί του σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για σκοπούς επικοινωνίας τα στοιχεία που παρέχει ο υποψήφιος μέσω αυτού του ιστότοπο.

20.15. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πάνω από 2 ξεχωριστές IP για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα προετοιμασίας του ΑΣΕΠ που πραγματοποιεί το golearn.gr μέσω της πλατφόρμας Moodle

20.16 Αποδέχεστε πως το golearn.gr (GOLEARN ΚΕΔΙΒΙΜ) μπορεί να διακόψει την παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης που σας παρέχει μέσω του Moodle και να σας αποκόψει το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα εάν εντοπίσει ότι υπάρχει ασυνήθιστη συμπεριφορά χρήσης της πλατφόρμας, χρήση από πολλαπλές IP


Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

Άλλο περιεχόμενο

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου.
Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Προωθητικές Ενέργειες

Οι επισκέπτες αποδέχονται την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους για προωθητικές - διαφημιστικές ενέργειες.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία κα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο εσείς εξακολουθείτε να αλληλεπιδράτε με την πλατφόρμα ( όσο είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσίες newsletter για προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία μας κλπ)

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων

Για τους επιτυχόντες υποψηφίους και τις επιτυχούσες υποψήφιες, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα οποία πραγματοποιούν  προγράμματα σε συνεργασία με  το GOLEARN. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή διαχείριση των νέων εκπαιδευομένων (έκδοση πτυχίων)  και την οικονομική διαχείριση τυχόν θεμάτων τους σχετικά.

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Αγγλικών

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Αγγλικών της Peoplecert, τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης αγγλικών με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σας

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC της PQR τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης  με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σας

Διαβίβαση στοιχείων εξεταζόμενων για την Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL

Για τους εξετάζόμενους στην Πιστοποίηση Υπολογιστών ECDL της Peoplecert τα στοιχεία σας διαβιβάζονται στον φορέα της Πιστοποίησης  με σκοπό την πραγματοποίηση - διεξαγωγή των εξετάσεων που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε μέσω του GoLearn και την έκδοση των πιστοποιητικών σας